Tel.: +49 - 2102 - 486 - 612 0
Fax: +49 - 2102 - 486 - 709 0
edm.sales@meg.mee.com


Elektroerozivní
obráběcístroje
od Mitsubishi Electric

Řešení hloubení a drátového řezání,
která kombinují ekonomiku a přesnost.
Objevte nové možnosti od světového lídra,
které vaší společnosti pomohou, posunout
se na další úroveň.

Zvolte vaše webové stránky:

Stránky našeho partnera:


Eletroerozivní obrábění

MP SERIE

Eletroerozivní obrábění (EDM), také známé jako jiskrové obrábění, existuje ve dvou hlavních formách – hloubení a drátové řezání. Je to obrábění, které používá elektrický oblouk k úběru materiálu na obrobku a tím dosažení požadovaného tvaru. Pomocí napětí a proudu dochází k výboji mezi dvěma elektrodami v dielektrické kapalině.

 

Jedna z těchto elektrod je nástroj a druhá je obrobek. Oblouk je vytvářen v mezeře mezi těmito dvěma elektrodami (mezi nástrojem a obrobkem). Při určitém napětí umožní elektrické pole v dielektriku mezi elektrodami průtok proudu - proces na stejném principu, jako je vybíjení kondenzátoru.Výboj způsobí úbytek materiálu jak na nástroji, tak na obrobku. Protože je napětí přerušováno, dielektrikum vtéká do mezery mezi elektrodami, čímž dochází k vyplachování vyerodovaných částic a zároveň k odizolování obou částí. Tento proces znovu obnoví rozdíl potenciálů mezi elektrodami, čímž může být znovu zahájen cyklus výboje.

 

Při pořizování EDM technologie jsou důležitým faktorem nízké provozní náklady (spotřeba elektřiny, drátu) stejně jako minimální údržba. Poměr cena – výkon je rozhodující! Nepostradatelnou funkcí moderních strojů je systém automatického navlékání i v místě přetržení drátu. V konečném důsledku jsou to robustně postavené stroje, které obstojí v testu času, kdy nabízejí nejvyšší spolehlivost v dlouhodobém horizontu.